N&Z Geodet, s.r.o.
je společnost zabývající se zeměměřičskou činností a obchodní činností související s oborem geodezie a kartogarfie.


Společnost poskytuje následující služby v oboru geodezie a kartografie:

 • geodetické práce v katastru nemovitostí
 • geodetické práce ve výstavbě
 • činnost odpovědného geodeta
 • vytyčování hranic pozemků
 • geodetické plány
 • mapové podklady
 • vytyčování staveb
 • zaměření skutečného provedení
 • ostatní inženýrská geodézie
 • vytyčování strojních zařízení • zlist1.jpg, 3 kB    zlist2.jpg, 3 kB    zlist3.jpg, 3 kB    zlist4.jpg, 3 kB

  vypis.jpg, 2 kB    vypis.jpg, 2 kB    opravneni.jpg, 3 kB    iso.jpg, 4 kB